share on fb

Παρασιτοκτονία - Μυοκτονία

Παρασιτοκτονία - Μυοκτονία

Ξενοδοχείων - Βιομηχανιών τροφίμων - Νοσοκομείων - Εστιατορίων - Σιλό - Αποθηκών - Catering - Μέσων μεταφοράς - Πλοίων - Οχημάτων - Δημοσίων χώρων - Σχολείων - Κέντρων διασκεδάσεως - Κατοικιών.

Απαλλαγείτε οριστικά από:
Ποντίκια - Αρουραίους - Κατσαρίδες - Κουνούπια - Μύγες - Αράχνες - Μυρμήγκια - Ψύλλους - Φίδια - Σκορπιούς - Σαράκι.

 

Η εταιρεία μας σας παρέχει : 

  • Υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κατάλληλα υλικά και μέσα, εξειδικευμένο προσωπικό, μηχανογραφημένο περιβάλλον παρακολούθησης εργασιών. 
  • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης που εφαρμόζει ΙΡΜ . 
  • Ταχύτητα. Αμεση ανταπόκριση και εξυπηρέτηση του πελάτη. 
  • Ασφάλεια. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες γίνονται με τέτοιο τρόπο και μέσα που εξασφαλίζουν την προστασία του πελάτη και του προσωπικού από οποιονδήποτε κίνδυνο.
  • Συνεργασία. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται αποκλειστικά και μεμονωμένα στον κάθε πελάτη. Κατανοούν και αναλύουν το κάθε πρόβλημα, έρχονται σε επαφή μαζί του με σκοπό την ενημέρωσή του και βρίσκονται πάντα κοντά του με απώτερο σκοπό την πλήρη ικανοποίησή του. 
  • Συνέπεια. Η πορεία μας στο χώρο των υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας έχει κατοχυρώσει τη θέση μας στον κλάδο και αποτελεί εγγύηση για τον κάθε υποψήφιο πελάτη. Κάθε ανάληψη έργου αποτελεί ευθύνη για την εταιρία μας και με την ανάλογη εμπειρία και γνώση την φέρουμε εις πέρας με επιτυχία. 
  • Συνεχής παρακολούθηση. Το μηχανογραφημένο περιβάλλον που διαθέτει η εταιρίας μας παρέχει τη δυνατότητα τακτικής και ολοκληρωμένης παρακολούθησης και ενημέρωσης του πελάτη. Δημιουργεί, ενημερώνει και χορηγεί φάκελο Απεντομόσεων και Μυοκτονιών, στον οποίο περιέχονται αναλυτικές καρτέλες ελέγχου, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά ανά επίσκεψη, εκθέσεις ελέγχου και ό,τι άλλο αναγκαίο. 

Όλα τα παραπάνω πληρούν τις προϋποθέσεις υποχρεωτικής οδηγίας της ΕΟΚ 89/397 (HACCP) που επιβάλλει τον έλεγχο τόσο στα καταστήματα όσο και στα εργαστήρια τροφίμων και απαιτεί τη γραπτή δήλωση του ελέγχου.

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών (Intergrated Pest Control - IPM) το οποίο διαφέρει από τις συμβατικές μεθόδους καταπολέμησης όπου γίνεται γενική χρήση φαρμάκων. Η μέθοδος αυτή είναι απόλυτα συμβατή με αυτά που απαιτεί το HACCP και το ΙSO και τα οποία προϋποθέτουν πολύ καλή γνώση του παράσιτου στόχου (Βιολογία, Οικολογία κλπ) καθώς και του τρόπου καταπολέμησης.

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης παρασίτων (ΙΡΜ) βασίζεται στα εξής βήματα: 

 
1. Ελεγχο εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος για κάθε επιχείρηση. 
2. Εντοπισμό των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κάθε επιχείρηση καθώς και αξιολόγηση των κινδύνων. 
3. Λήψη μέτρων έτσι ώστε να μειώσουμε ή να εξαλείψουμε την ύπαρξη ενός παρασίτου χωρίς τη χρήση χημικών μέσων (π.χ. σφράγισμα οπών - καθάρισμα περιβάλλοντος χώρου - καταστροφή χώρων ενδιόκτηση - χρήση μηχανικών παγίδων κλπ) 
4. Την παράλληλη ανάπτυξη ενός προγράμματος χημικών επεμβάσεων. 
5. Τον συχνό έλεγχο (πραγματοποιούμε τακτικές επισκέψεις και συλλέγουμε πληροφορίες για την πορεία της καταπολέμησης) 
6. Παρακολούθηση και τροποποίηση των χειρισμών μας ανάλογα με την αξιολόγηση των δεδομένων (συνεχείς βελτίωση). Ολες οι πιθανές αλλαγές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον πελάτη. 
7. Τακτική ενημέρωση του πελάτη για την πορεία της καταπολέμησης και την κατάσταση υγιεινής των χώρων. Όλα τα χρησιμοποιούμενα φάρμακα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Γεωργίας και η χρήση του είναι ασφαλής όταν εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία.

 8.Πληρης φάκελος υγεινομικού για νέα άδεια καταστηματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και έλεγχο φορέων


Φωτογραφίες