share on fb share on twitter

Αρωματικές Ύλες

MRLS - LEGISLATION » Αρωματικές Ύλες

Γενικά

Οι αρωματικές ύλες χρησιμοποιούνται ως συστατικά των τροφίμων για να προσδώσουν συγκεκριμένη γεύση ή οσμή. Η βασική οδηγία που ρυθμίζει τα σχετικά με τις αρωματικές ύλες θέματα είναι η:
Οδηγία 88/388/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών στον τομέα των αρωματικών υλών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα και των βασικών υλικών από τα οποία παρασκευάζονται. Η οδηγία αυτή έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία 91/71/ΕΟΚ και τον Κανονισμό 1882/2003/ΕΚ. (δείτε στο σύνδεσμο το ενοποιημένο κείμενο)

 

Κατάρτιση καταλόγου υλικών & ουσιών για την παρασκευή αρωματικών υλών

Απόφαση 88/389/ΕΟΚ σχετικά με την κατάρτιση, από την Επιτροπή, καταλόγου ουσιών και βασικών υλικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αρωματικών υλών

 

Προδιαγραφές

Κανονισμός 2232/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωματικές ύλες που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν εντός ή επί των τροφίμων (δείτε στο σύνδεσμο το ενοποιημένο κείμενο)
Εφαρμοστικό μέτρο του παραπάνω Κανονισμού είναι η :
Απόφαση 1999/217/ΕΚ της Επιτροπής για τη θέσπιση του ευρετηρίου των αρωματικών υλών που χρησιμοποιούνται εντός ή επί των τροφίμων, το οποίο καταρτίστηκε κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως αυτή έχει τροποποιηθεί (δείτε στο σύνδεσμο το ενοποιημένο κείμενο)

 

Αξιολόγηση χημικά καθορισμένων αρωματικών υλών

Κανονισμός 1565/2000/ΕΚ της Επιτροπής, περί θεσπίσεως μέτρων έγκρισης ενός προγράμματος αξιολόγησης, σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Κανονισμός 622/2002/ΕΚ της Επιτροπής, περί καθορισμού προθεσμιών για την υποβολή πληροφοριών για την αξιολόγηση των χημικά καθορισμένων αρωματικών υλών που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα

 

Αρώματα καπνού

Κανονισμός 2065/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2003, για τα αρώματα καπνού που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μέσα ή πάνω στα τρόφιμα
Κανονισμός 627/2006/ΕΚ της Επιτροπής, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ποιοτικών κριτηρίων για τις επικυρωμένες μεθόδους ανάλυσης για τη δειγματοληψία, την ταυτοποίηση και το χαρακτηρισμό πρωτογενών καπνιστών προϊόντων
Για την υποβολή φακέλου νέου αρώματος καπνού για αξιολόγηση βάσει του Κανονισμού 2065/2003 η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) έχει εκδόσει σχετικές οδηγίες.

Φωτογραφίες