share on fb share on twitter

Πρόσθετα

MRLS - LEGISLATION » Πρόσθετα

  Γενικά

Η βασική Οδηγία σχετικά με τα πρόσθετα τροφίμων είναι η 89/107/ΕΟΚ όπως αυτή έχει τροποποιηθεί. Ως «πρόσθετο τροφίμων» νοείται οποιαδήποτε ουσία που είτε έχει θρεπτική αξία είτε όχι, δεν καταναλώνεται συνήθως μόνη της ως τρόφιμο ούτε χρησιμοποιείται συνήθως ως χαρακτηριστικό συστατικό τροφίμων και της οποίας η σκόπιμη προσθήκη στα τρόφιμα, για τεχνολογικούς σκοπούς, κατά την κατασκευή, τη μεταποίηση, την παρασκευή, την κατεργασία, τη συσκευασία, τη μεταφορά ή την αποθήκευση, έχει ως αποτέλεσμα ή αναμένεται λογικά να έχει ως αποτέλεσμα το να αποτελέσουν η ίδια ή τα παράγωγά της συστατικό στοιχείο των τροφίμων αυτών, άμεσα ή έμμεσα.
Οδηγία 89/107/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή (δείτε στον σύνδεσμο το ενοποιημένο κείμενο)
Απόφαση 292/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1996, για τη διατήρηση των εθνικών νομοθεσιών που απαγορεύουν τη χρήση ορισμένων προσθέτων στην παραγωγή ορισμένων ειδικών τροφίμων
Κριτήρια Καθαρότητας
Πρώτη οδηγία 81/712/EOK της Επιτροπής περί καθορισμού των κοινοτικών μεθόδων ανάλυσης για τον έλεγχο των κριτηρίων καθαρότητας ορισμένων πρόσθετων υλών που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα


  Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις βελτιωτικές ουσίες τροφίμων New
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τα ένζυμα τροφίμων και την τροποποίηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ  

  Χρωστικές

Οδηγία 94/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1994, για τις χρωστικές που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα
Κριτήρια Καθαρότητας
New Οδηγία 2008/128/ΕΚ  της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (κωδικοποιημένη έκδοση, αντικαθιστά την οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής με τις τροποποιήσεις της)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 884/2007 της επιτροπής της 26ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αναστολή της χρήσης του E 128 (Ερυθρό 2G) ως χρωστικής τροφίμων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

  Γλυκαντικές ύλες

Οδηγία 94/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις γλυκαντικές ύλες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα (δείτε στο σύνδεσμο το ενοποιημένο κείμενο)
Κριτήρια Καθαρότητας
NewΟδηγία 2008/60/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα γλυκαντικά που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (κωδικοποιημένη έκδοση, αντικαθιστά την οδηγία 95/31/ΕΚ της Επιτροπής με τις τροποποιήσεις της)

  Λοιπές κατηγορίες προσθέτων

Διορθωτικό στην οδηγία 2006/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 95/2/ΕΚ για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών και της οδηγίας 94/35/ΕΚ για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα
Οδηγία 95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών (δείτε στο σύνδεσμο το ενοποιημένο κείμενο).Τελευταία τροποποίηση έγινε με την Οδηγία 2006/52 ΕΚ.
Κριτήρια Καθαρότητας
Οδηγία 2008/84/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Αυγούστου 2008 σχετικά με τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών (κωδικοποιημένη έκδοση, αντικαθιστά την οδηγία 96/77/ΕΚ της Επιτροπής με τις τροποποιήσεις της)
Αρτυματικές Ύλες
Απόφαση 2004/357/ΕΚ της Επιτροπής, για την τροποποίηση της απόφασης 1999/217/ΕΚ σχετικά με το ευρετήριο αρτυματικών υλών

  Επισήμανση προσθέτων

Ισχύουν οι γενικές διατάξεις της Οδηγίας 2000/13 για την επισήμανση των τροφίμων. Επιπλέον ισχύει:
Οδηγία 94/54/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπομένων από την οδηγία 79/112/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Η τελευταία τροποποίηση της έγινε με την Οδηγία 2004/77 ΕΚ.

Φωτογραφίες