share on fb share on twitter

GMOs και COVID-19

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ » Γενετικά Τροποποιημένοι GMOs και COVID-19

Gmos screening and determination

 

Τα εργαστήρια BIOLAB πραγματοποιούν μοριακές αναλύσεις PCR και RT-PCR .

Ο προσδιορισμός  σε όλα τρα τρόφιμα για γενετικα τροποποιημένους οργανισμούς GMOs γίνεται με τεχνική RT-PCR  screening 35S/NOS/FMV/ .

Προσδιορισμος celery allergen .

Προσδιορισμος DNA  animal species  beef/sheep/goat/pork


Τα εργαστηρια  μας προσφερουν υπηρεσίες ανάλυσης για COVID-19  σε νερα και περιβαλλοντικα δείγματα  με τεχνικη RT-PCR .

 

 

 


Με βάση τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ για τους ΓΤΟ, τον κανονισμό (ΕΚ) 882/2004 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 , είναι υποχρέωση των χωρών της ΕΕ να διενεργούν επίσημους ελέγχους για:

 • Η σκόπιμη απελευθέρωση ΓΤΟ (π.χ. καλλιέργεια ΓΤΟ αραβοσίτου) στην ΕΕ

 • Η παρουσία ΓΤΟ και / ή ΓΤ υλικού σε τρόφιμα, ζωοτροφές και σπόρους στο στάδιο εισαγωγής και στην αγορά της ΕΕ

Οι επίσημοι έλεγχοι επαληθεύουν την απουσία μη εγκεκριμένων ΓΤΟ και ΓΤ υλικού στην αγορά της ΕΕ. Επιπλέον, ελέγχουν τη σωστή ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση.

Οι έλεγχοι αυτοί οργανώνονται βάσει των πολυετών εθνικών σχεδίων ελέγχου των κρατών μελών Οι έλεγχοι μπορούν να αποτελούνται από ελέγχους, επιθεωρήσεις, οι τελευταίοι περιλαμβάνουν έγγραφα, έγγραφα ταυτότητας και φυσικούς ελέγχους. Οι φυσικοί έλεγχοι μπορεί να περιλαμβάνουν δειγματοληψία και δοκιμές. Οι δοκιμές ΓΤΟ για τους επίσημους ελέγχους πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας επικυρωμένες μεθόδους ανίχνευσης .

Η σύσταση 2004/787 / ΕΚ της Επιτροπής παρέχει οδηγίες για τη δειγματοληψία και τον εντοπισμό ΓΤΟ και υλικών που παράγονται από ΓΤΟ. Για τη δειγματοληψία ζωοτροφών, εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) 152/2009 . Για γενετικά τροποποιημένα υλικά των οποίων η έγκριση εκκρεμεί ή έχει λήξει στην ΕΕ, ο κανονισμός (ΕΕ) 619/2011 παρέχει εναρμονισμένες μεθόδους δειγματοληψίας και δοκιμών.

Μόλις εντοπιστεί στην αγορά της ΕΕ ένα μη εξουσιοδοτημένο ΓΤΟ, υποβάλλεται ειδοποίηση μέσω του συστήματος ταχείας ειδοποίησης για τρόφιμα και ζωοτροφές ( RASFF ) προκειμένου να κοινοποιηθούν σχετικές πληροφορίες μεταξύ των μελών της και να απαντηθούν συλλογικά και αποτελεσματικά σε πιθανούς κινδύνους. Μπορούν να ληφθούν μέτρα έκτακτης ανάγκης και η σοβαρότητά τους εξαρτάται από τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ύστερα από αίτημα των κρατών μελών που διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της κανονιστικής επιτροπής της οδηγίας 2001/18 / ΕΚ που πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2018 (βλέπε σημείο A.02) , τα κράτη μέλη διερεύνησαν πού ήταν δυνατή η περαιτέρω σύγκλιση στις δοκιμές σπόρων προς σπορά. Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας βρίσκεται εδώ .

Επί του παρόντος εφαρμόζονται μέτρα έκτακτης ανάγκης λόγω της παρουσίας μη εγκεκριμένων ΓΤΟ για το ρύζι καταγωγής Κίνας. Τα μέτρα:

 • Ορίστε μια λίστα προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα μέτρα

 • Απαιτείται ότι οι αποστολές προϊόντων ρυζιού καταγωγής Κίνας πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την απουσία μη εγκεκριμένου ΓΤ ρυζιού

 • Καθορίστε τη συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυσης από χώρες της ΕΕ στο 100% όλων των αποστολών

 • Παροχή εναρμονισμένων μεθόδων δειγματοληψίας και δοκιμών

Η Επιτροπή διενεργεί ελέγχους ή επιθεωρήσεις για να διασφαλίσει ότι οι εθνικές αρχές εκπληρώνουν τις νομικές τους υποχρεώσεις όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτούς τους ελέγχους, συμβουλευτείτε:

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο για να διασφαλίσει ότι η ανάπτυξη της σύγχρονης βιοτεχνολογίας, και ειδικότερα των ΓΤΟ, πραγματοποιείται σε ασφαλείς συνθήκες.

Το νομικό πλαίσιο στοχεύει:

 • Προστατέψτε την υγεία των ανθρώπων και των ζώων και το περιβάλλον , εισάγοντας μια αξιολόγηση ασφάλειας των υψηλότερων δυνατών προτύπων σε επίπεδο ΕΕ πριν από τη διάθεση στην αγορά ΓΤΟ.

 • Θέσπιση εναρμονισμένων διαδικασιών για την εκτίμηση κινδύνου και την έγκριση ΓΤΟ που είναι αποτελεσματικές, χρονικά περιορισμένες και διαφανείς.

 • Εξασφάλιση σαφούς επισήμανσης των ΓΤΟ που διατίθενται στην αγορά προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές, καθώς και στους επαγγελματίες (π.χ. αγρότες και φορείς εκμετάλλευσης τροφικών αλυσίδων) να κάνουν μια ενημερωμένη επιλογή.

 • Διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των ΓΤΟ που διατίθενται στην αγορά

Τα δομικά στοιχεία της νομοθεσίας για τους ΓΤΟ είναι:

 • Οδηγία 2001/18 / ΕΚ σχετικά με τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον

 • Κανονισμός (ΕΚ) 1829/2003 για γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές

 • Οδηγία (ΕΕ) 2015/412 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18 / ΕΚ όσον αφορά τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους

 • Κανονισμός (ΕΚ) 1830/2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς

 • Οδηγία 2009/41 / ΕΚ σχετικά με την περιορισμένη χρήση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών. Κανονισμός (ΕΚ) 1946/2003 για τις διασυνοριακές μετακινήσεις ΓΤΟ

Αυτά τα βασικά νομοθετήματα συμπληρώνονται από έναν αριθμό κανόνων εφαρμογής ή από συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές για πιο συγκεκριμένες πτυχές.

Μπορείτε να βρείτε αναφορές για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τους ΓΤΟ εδώ .

Δημοσίευση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/350 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18 / ΕΚ, σχετικά με την εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων (ERA) ΓΤΟ.

Η οδηγία (ΕΕ) 2018/350 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών δημοσιεύθηκε στις 9 Μαρτίου 2018. Το μέτρο αυτό επιφέρει τις απαιτήσεις σχετικά με τον ERA ενημερωμένο με τις εξελίξεις στις επιστημονικές γνώσεις και την τεχνική πρόοδο, ενώ βασίζεται στο έγγραφο καθοδήγησης της EFSA για τον ERA των φυτών. Το μέτρο αρχίζει να ισχύει στις 29 Μαρτίου 2018. Οι χώρες της ΕΕ θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 29 Σεπτεμβρίου 2019.

Δημοσίευση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2018/1790 της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2018, για την κατάργηση της απόφασης 2002/623 / ΕΚ, για τη θέσπιση κατευθυντήριων σημειώσεων σχετικά με την εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1790 της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2018, για την κατάργηση της απόφασης 2002/623 / ΕΚ, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, στις 20 Νοεμβρίου 2018. Το μέτρο αυτό καταργεί τις κατευθυντήριες γραμμές του 2002, οι οποίες έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου. Η κατάργηση μειώνει τον αριθμό των εγγράφων καθοδήγησης που πρέπει να λάβουν υπόψη οι φορείς εκμετάλλευσης και οι αρμόδιες αρχές, κατά τη διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικού κινδύνου σύμφωνα με το παράρτημα II της οδηγίας 2001/18 / ΕΚ.

 

 Ιχνηλασιμότητα και επισήμανση 


Τι είναι η ανιχνευσιμότητα;

Η ανιχνευσιμότητα επιτρέπει την παρακολούθηση ΓΤΟ και ΓΤ τροφίμων / ζωοτροφών σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού.

Η ανιχνευσιμότητα καθιστά επίσης δυνατή την επισήμανση όλων των ΓΤΟ και των ΓΤ τροφίμων / ζωοτροφών . Επιτρέπει τη στενή παρακολούθηση των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην υγεία. Όπου είναι απαραίτητο, μπορεί να επιτρέψει την απόσυρση των προϊόντων εάν εντοπιστεί ένας απροσδόκητος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον.

Ποιος εξασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα;

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, δηλαδή οι αγρότες ή οι παραγωγοί τροφίμων και ζωοτροφών που εισάγουν ένα προϊόν στην αλυσίδα εφοδιασμού ή αγοράζουν ένα τέτοιο προϊόν πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν τον προμηθευτή τους και τις εταιρείες στις οποίες έχουν παραδοθεί τα προϊόντα.

Οι χειριστές πρέπει να παρέχουν στους πελάτες τους τις ακόλουθες πληροφορίες, γραπτώς:

 • ένδειξη ότι το προϊόν - ή ορισμένα συστατικά - περιέχει, αποτελείται ή προέρχεται από ΓΤΟ

 • πληροφορίες σχετικά με τα μοναδικά αναγνωριστικά για αυτούς τους ΓΤΟ

 • Στην περίπτωση προϊόντων που αποτελούνται από ή περιέχουν μείγματα ΓΤΟ που χρησιμοποιούνται μόνο ως τρόφιμα ή ζωοτροφές ή για μεταποίηση, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αντικατασταθούν από δήλωση χρήσης από τον χειριστή. Πρέπει να συνοδεύεται από μια λίστα με τα μοναδικά αναγνωριστικά για όλους εκείνους τους ΓΤΟ που έχουν χρησιμοποιηθεί για να αποτελούν το μείγμα

Οι χειριστές πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες διαβιβάζονται γραπτώς σε όσους βρίσκονται στην επόμενη αλυσίδα εφοδιασμού.

Για μια περίοδο πέντε ετών μετά από κάθε συναλλαγή εντός της αλυσίδας εφοδιασμού, κάθε χειριστής πρέπει να τηρεί αρχείο αυτών των πληροφοριών και να είναι σε θέση να προσδιορίσει τον φορέα εκμετάλλευσης από τον οποίο αγόρασαν τα προϊόντα και αυτόν στον οποίο τους παρέδωσε.

Επισήμανση GM

Η επισήμανση παρέχει πληροφορίες για τους καταναλωτές και τους επιτρέπει να κάνουν μια ενημερωμένη επιλογή.

Στην περίπτωση προσυσκευασμένων ΓΤ τροφίμων / ζωοτροφών , ο κατάλογος των συστατικών πρέπει να αναφέρει " γενετικά τροποποιημένο " ή " παραγόμενο από γενετικά τροποποιημένο [όνομα του οργανισμού]".

Στην περίπτωση προϊόντων χωρίς συσκευασία, αυτές οι λέξεις πρέπει να εμφανίζονται με σαφήνεια σε κοντινή απόσταση από το προϊόν (π.χ. μια σημείωση στο ράφι του σούπερ μάρκετ).

Αυτές οι απαιτήσεις επισήμανσης δεν ισχύουν για ΓΤ τρόφιμα / ζωοτροφές σε αναλογία όχι μεγαλύτερη από 0,9 τοις εκατό των συστατικών τροφίμων / ζωοτροφών που εξετάζονται ξεχωριστά και εάν αυτή η παρουσία είναι τυχαία ή τεχνικά αναπόφευκτη.

Επισήμανση χωρίς ΓΤ

Υπάρχουν "ετικέτες χωρίς ΓΤΟ" που επισημαίνουν ότι, εκτός από αυτό που ορίζει η νομοθεσία της ΕΕ για τους ΓΤΟ, έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα σε εθελοντική βάση για να αποκλειστεί αυστηρά η παρουσία ή η χρήση ΓΤΟ σε ορισμένα τρόφιμα ή ζωοτροφές προϊόντα. Τέτοιες εθελοντικές ετικέτες είναι δυνατές υπό τον όρο ότι δεν είναι παραπλανητικές για τον καταναλωτή.

Πραγματοποιήθηκε μελέτη από εξωτερικό σύμβουλο για την Επιτροπή, προκειμένου να αποτιμηθούν οι υπάρχουσες ετικέτες χωρίς γενετικώς τροποποιημένα μέσα ή να αναπτυχθούν στην ΕΕ, και να αναλυθούν τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους.

Μελέτη: Η τρέχουσα κατάσταση στην ΕΕ σχετικά με συστήματα επισήμανσης τροφίμων χωρίς ΓΤ και αξιολόγηση της ανάγκης για πιθανή εναρμόνιση

 

GMO  ΜΗΤΡΩΟ  E.U 

Φωτογραφίες