share on fb share on twitter

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων

MRLS - LEGISLATION » Υπολείμματα φυτοφαρμάκων

  Βάση δεδομένων

 

Βάση δεδομένων με τα MRLs

  Ανώτατα Όρια Καταλοίπων

Κανονισμός (ΕΚ) 299/2008 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή
Οδηγία 2007/7/ΕΚ της Επιτροπής, για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων των ουσιών ατραζίνη, λ-cyhalothrin, phenmedipham, methomyl, linuron, penconazole, pymetrozine, bifenthrin και abamectin
Οδηγία 2007/11/EK της Επιτροπής, για την τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ σχετικά με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για τις ουσίες acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, methoxyfenozide, S-metholachlor, milbemectin και tribenuron
Οδηγία 2007/12/ΕΚ της Επιτροπής, για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό των ανώτατων επιπέδων υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων penconazole, benomyl και carbendazim
Κανονισμός 396/2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (δείτε στο σύνδεσμο το ενοποιημένο κείμενο).
Οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των ανώτατων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών (δείτε στο σύνδεσμο το ενοποιημένο κείμενο). Τελευταία τροποποίηση έγινε με την Οδηγία 2006/53/ΕΚ της Επιτροπής, όσον αφορά τα ανώτατα επίπεδα υπολειμμάτων των ουσιών fenbutatin-oxide, fenhexamid, cyazofamid, linuron, triadimephon/triadimenol, pymetrozine και pyraclostrobin.
Οδηγία 86/363/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (δείτε στο σύνδεσμο το ενοποιημένο κείμενο)
Οδηγία 86/362/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα σιτηρά (δείτε στο σύνδεσμο το ενοποιημένο κείμενο)
Οδηγία 76/895/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί του καθορισμού της μεγίστης περιεκτικότητος για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επί και εντός των οπωροκηπευτικών (δείτε στο σύνδεσμο το ενοποιημένο κείμενο)
Σημειώνεται πως μόλις θεσπιστούν τα Παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ, IV του Κανονισμού 396/2005, οι οδηγίες 76/895, 86/362,86/363,και 90/642 θα καταργηθούν.
Τελευταίες τροποποιήσεις των παραπάνω οδηγιών έγιναν από τις εξής Οδηγίες:
Οδηγία 2006/62/ΕΚ της Επιτροπής, για την τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων των ουσιών desmedipham, phenmedipham and chlorfenvinphos
Οδηγία 2006/61/ΕΚ της Επιτροπής, για την τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για ατραζίνη, αζινφός-αιθύλ, συφλουθρίνη, ethephon, φενθείο, μεταμιδοφός, μεθομύλ, παρακουάτ και τριαζωφός
Οδηγία 2006/60/ΕΚ της Επιτροπής, για την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για τριφλοξυστροβίνη, θειαβενδαζόλη, αβαμεκτίνη, μπενομύλ, καρβενδαζίμη, θειοφαινικό μεθύλιο, myclobutanyl, γλυφοσάτ, τριμεθυλoσουλφόνιο, fenpropimorph και χλωρμεκουάτ
Οδηγία 2006/59/ΕΚ της Επιτροπής, για την τροποποίηση παραρτημάτων των οδηγιών 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων των ουσιών carbaryl, deltamethrin, endosulfan, fenithrothion, methidathion και oxamyl
Σημειώνεται πως μόλις θεσπιστούν τα Παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ, IV του Κανονισμού 396/2005, οι οδηγίες 76/895, 86/362,86/363,και 90/642 θα καταργηθούν.

  Προγράμματα παρακολούθησης

Κάθε χρόνο εκπονείται ετήσιο πρόγραμμα παρακολούθησης των υπολειμμάτων συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων για συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων
Σύσταση 2006/26/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά, αφενός, με ένα συντονισμένο κοινοτικό πρόγραμμα επίβλεψης για το 2006 με σκοπό να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ανώτατες περιεκτικότητες για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων μέσα και επάνω στα σιτηρά και σε ορισμένα άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης και, αφετέρου, με τα εθνικά προγράμματα επίβλεψης για το 2007.
Σύσταση 2005/178/ΕΚ της Επιτροπής, σχετικά, αφενός, με ένα συντονισμένο κοινοτικό πρόγραμμα επίβλεψης για το 2005 με σκοπό να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ανώτατες περιεκτικότητες για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και επάνω στα σιτηρά και σε ορισμένα άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης και, αφετέρου, με τα εθνικά προγράμματα επίβλεψης για το 2006.

  Διάθεση στην αγορά

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (δείτε στο σύνδεσμο το ενοποιημένο κείμενο)
Οδηγία 79/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί απαγορεύσεως της θέσεως σε κυκλοφορία και της χρησιμοποιήσεως φυτοφαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν ορισμένες δραστικές ουσίες (δείτε στο σύνδεσμο το ενοποιημένο κείμενο)

  Δειγματοληψία

Οδηγία 2002/63/ΕΚ της Επιτροπής, για την καθιέρωση κοινοτικών μεθόδων δειγματοληψίας για τον επίσημο έλεγχο των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω σε προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης και την κατάργηση της οδηγίας 79/700/ΕΟΚ.

Φωτογραφίες