share on fb share on twitter

Υλικά σε επαφή με τρόφιμα

MRLS - LEGISLATION » Υλικά σε επαφή με τρόφιμα

  Γενικά-Κανονισμός Πλαίσιο

 

Κανονισμός 2008/282/ΕΚ για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2023/2006
Κανονισμός 1935/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ
Κανονισμός 2023/2006 σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα

  Ειδικές Οδηγίες για συγκεκριμένα υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα

Κεραμικά
Οδηγία 84/500/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα κεραμικά αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα (τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2005/31/ΕΚ, δείτε στο σύνδεσμο το ενοποιημένο κείμενο)
Πλαστικά
Οδηγία 2007/19/ΕΚ της Επιτροπής, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/72/ΕΚ σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και της οδηγίας 85/572/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό του καταλόγου των προσομοιωτών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της μετανάστευσης των συστατικών των υλικών και αντικειμένων από πλαστική ύλη που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 372/2007 της Επιτροπής, σχετικά με τον καθορισμό μεταβατικών ορίων μετανάστευσης για πλαστικοποιητές σε παρεμβύσματα σε καπάκια που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα
Οδηγία 2002/72/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2002 σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 2005/79/ΕΚ, 2004/19/ΕK και 2004/1/ΕΚ, δείτε στο σύνδεσμο το ενοποιημένο κείμενο )
Έλεγχος μετανάστευσης των πλαστικών υλών
Οδηγία 82/711/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Οκτωβρίου 1982 για τον καθορισμό των βασικών κανόνων που είναι αναγκαίοι για τον έλεγχο της μετανάστευσης των συστατικών των υλικών και αντικειμένων από πλαστική ύλη που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 97/48/ΕΚ, 93/8/ΕΟΚ, δείτε στο σύνδεσμο το ενοποιημένο κείμενο)
Μέτρα εφαρμογής:
Οδηγία 85/572/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1985 για τον καθορισμό του καταλόγου των προσομοιωτών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της μετανάστευσης των συστατικών των υλικών και αντικειμένων από πλαστική ύλη που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα
Μεμβράνες αναγεννημένης κυτταρίνης
Οδηγία 2007/42/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2007 , περί των υλικών και των αντικειμένων από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα

  Οδηγίες για επιμέρους ουσίες

Υλικά και αντικείμενα που περιέχουν μονομερές βινυλοχλωριδίο
Οδηγία 78/142/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 1978 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα που περιέχουν μονομερές βινυλοχλωρίδιο και προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα
Μέτρα εφαρμογής:
* Οδηγία 81/432/ΕΟΚ της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 1981 περί καθορισμού της κοινοτικής μεθόδου ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο του βινυλοχλωριδίου το οποίο μεταφέρεται στα τρόφιμα από υλικά και αντικείμενα
* Οδηγία 80/766/ΕΟΚ της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου 1980 περί καθορισμού της κοινοτικής μεθόδου αναλύσεως για τον επίσημο έλεγχο της περιεκτικότητας σε μονομερές βινυλοχλωρίδιο των υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα
Υλικά και αντικείμενα που περιέχουν νιτροζαμίνες
Οδηγία 93/11/ΕΟΚ της Επιτροπής της 15ης Μαρτίου 1993 σχετικά με την απελευθέρωση Ν-νιτροζαμινών και Ν- νιτροζώσιμων από τις θηλές θηλάστρων και τα ψευδοθήλαστρα (πιπίλες) από ελαστομερές ή καουτσούκ
Υλικά και αντικείμενα που περιέχουν ορισμένα εποξεικά παράγωγα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1895/2005 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2005, για περιορισμό της χρήσης ορισμένων εποξεικών παραγώγων σε υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα

  Λοιπά κείμενα


1. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε έναν πρακτικό οδηγό με διευκρινίσεις και παραδείγματα που σχετίζεται με υλικά συσκευασίας σε επαφή με τρόφιμα
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/practical_guide_en.pdf
2. Οδηγίες προετοιμασίας φακέλου για αξιολόγηση από την EFSA ουσίας που θα χρησιμοποιηθεί σε υλικό συσκευασίας σε άμεση επαφή με τρόφιμα
http://www.efsa.europa.eu/en/science/afc/afc_guidance/722.html

Φωτογραφίες